OSC

Onze Missie

OSC levert Succesvolle Professionals op het gebied van ICT-infrastructuur, zowel technisch als organisatorisch.

Onze Visie

OSC-ers werken lekker en zijn waardevolle Professionals voor haar klanten.

8 Wetten

Onze missie en visie zijn vertaald naar een uitvoerbaar referentiekader en vastgelegd in het boek “Lekker werken als Professional, De 8 OSC wetten van de Succesvolle ICT Professional”. Om dit referentiekader te versterken zijn er omtrent de 8 OSC wetten, welke een praktische uitvoering zijn van de missie en visie, jaarlijks een aantal workshops.

Hierin worden Succes en Professionaliteit daadwerkelijk benoemd. Door de workshops wordt bovendien de band tussen OSC'ers onderling en OSC als bedrijf geïntensiveerd. Hieronder de 8 OSC Wetten: (wetten achter OSC)

  1. Focus
  2. Creëer Enthousiasme
  3. Formuleer wat je kan
  4. Formuleer wat je wilt
  5. Formuleer hoe je dat gaat bereiken
  6. Haal je subdoelen
  7. Meten is weten
  8. Eerste hulp

Succesvolle Professionals bij OSC zijn mensen die handelen conform de door OSC geformuleerde 8 wetten.